Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt 
FLEXible kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van FLEXible en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan FLEXible verstrekt. FLEXible kan onder anderen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Waarom FLEXible gegevens nodig heeft?
FLEXible verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan FLEXible uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst en of overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit administratieve en juridische dienstverlening.

Verwerkingsactiviteiten t.a.v. persoonsgegevens


Ten behoeve van welk primair proces worden de persoonsgegevens verwerkt?

Uitvoeren van arbeidsovereenkomsten met medewerkers van FLEXible

Wat zijn de naam en de contactgegevens van de verantwoordelijke of diens vertegenwoordiger?

Enida Sehic
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Tel. Nr. 0495 - 843 610
Valeria Hermans
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Tel. Nr. 0495 - 843 610

Doeleinde(n) gegevensverwerking

Verwerkingsregister medewerker
Verwerkingsregister klant

Wie zijn de (categorieën) betrokkenen van de gegevensverwerking?

Medewerkers van FLEXible

Welke gegevens of gegevenscategorieën worden verwerkt?

NAW, BSN, Bankrekening, Geslacht
Geen bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens

Aan wie worden de gegevens (mogelijk) verstrekt gedurende de verwerking?

Aan de formele werkgever: FLEXible,

aan overheidsinstanties, ReFit (arbodienst), UB Plus uitzendsoftware,

HollandZorg, Perfect Ware.

Wat zijn (indien daarvan sprake is) de voorgenomen doorgiften van gegevens aan derde landen of internationale organisaties?

n.v.t.

Wat zijn de beoogde bewaartermijnen, voor zover dit duidelijk is?

Het personeelsdossier wordt 7 jaar bewaard in verband met de bewaarplicht qua financiële administratie. Het digitaal personeelsdossier is namelijk verbonden aan het financiële gedeelte. Het kan niet separaat van elkaar verwijderd worden. Daarom dienen alle persoonsgegevens ook 7 jaar bewaard te worden.
Verder bewaren we persoonsgegevens van sollicitanten 4 weken na einde sollicitatieprocedure, of 1 jaar maximaal met toestemming van de kandidaat.

Welke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gelden er? Geef een algemene beschrijving voor zover dit duidelijk is.

De organisatorische en technische maatregelen die genomen zijn om de persoonsgegevens te beveiligen zijn de volgende:
-           Bij het zetten van digitale handtekeningen wordt een code per e-mail en per sms verstuurd. Inloggen met e-mailadres en wachtwoord is vereist. Vervolgens kan met de combinatie van de codes de digitale handtekening gezet worden.
-           Met de verwerkers van FLEXible zijn Verwerkersovereenkomsten gesloten die veiligheid van de verwerking van de persoonsgegevens waarborgen. (UB Plus Online: komt nog, ReFit: komt nog.
-           Beveiliging d.m.v. alarmsysteem van het gebouw waar de dossiers staan.
-           UB Plus sluit automatisch af wanneer er een half uur geen gebruik van wordt gemaakt.
-           Schermbeveiliging computers.
-           Wachtwoord vereist bij inloggen op computers.
-           Geheimhoudingsverklaring met alle medewerkers en derden die op het kantoor van FLEXible werkzaamheden verrichten.

In kaart brengen websitebezoek (cookies)
Op de website van FLEXible worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FLEXible gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE analytics
FLEXible maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van FLEXible bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan FLEXible te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FLEXible heeft hier geen invloed op.
FLEXible heeft Google geen toestemming gegeven om via FLEXible verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. FLEXible zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Rechten van betrokkenen
De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Betrokkenen worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze dit gebeurt. Betrokkenen hebben het recht om aan FLEXible te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren welke, of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt. Tevens hebben zij recht om een kopie te verkrijgen.
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij FLEXible om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan FLEXible te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen, behoudens indien dit op rechtmatige gronden voor FLEXible niet mogelijk is om dit te doen, bijvoorbeeld als gevolg van wettelijke bewaartermijnen.
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. FLEXible zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Beveiligen
FLEXible neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FLEXible maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FLEXible verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FLEXible op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Onze gegevens
https://www.flexiblewerkt.nl/ is de website van FLEXible

FLEXible is als volgt te bereiken:

Postadres en Vestigingsadres : 

De Noord 1
6001DA Weert

Contactgegevens:
Telefoon: 0495 843610
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het recht op intrekking van verleende toestemming
U kunt te allen tijde de door u aan ons verleende toestemming om uw gegevens te bewerken of te verwerken intrekken. Dat kunt u doen middels het sturen van een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het recht om een klacht in te dienen  
Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de wet AVG ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Neem contact op

Kantoor Weert

T. 0495 - 843 610
De Noord 1
6001 DA Weert

Stichting normering
Fair Produce